گالیور 724گالیور 724

با عضویت در گالیور 724، شما تمامی قوانین و مقررات سایت را میپذیرید

قبلا عضو شدید؟

گالیور 724گالیور 724

عضو نیستید؟

شرایط کنسلی

طبق قوانین اتحادیه، انجمن هتلداران و هتل آپارتمان داران قابل پرداخت می باشد.

 

توصیه های سفر

از به همراه آوردن لوازم قیمتی و جواهرات خود در سفر جدا خودداری کنید.

رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و قوانین حاکم بر جامعه و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی توسط مسافر طی مدت اقامت الزامی است.