گالیور 724گالیور 724

با عضویت در گالیور 724، شما تمامی قوانین و مقررات سایت را میپذیرید

قبلا عضو شدید؟

گالیور 724گالیور 724

عضو نیستید؟

تخفیف و مزایا برای سازمان ها و شرکت ها

در صورت استفاده از این طرح به ازاء ثبت ۱۰۰۰ رزرو در طول ماه به مدت۵ شب اقامت رایگان از گالیور دریافت نمایید.

مشخصات خود را برای ما ارسال نمایید و درخواست کد کاربری مشترکی نمائید بعد از بررسی کارشناس گالیور۷۲۴ با شما تماس گرفته خواهد شد و شما زین پس کاربر مشترکی شناخته می شوید.

در صورت درخواست فاکتور گزینه ای را تدارک دیده ایم که پس از گذاشتن تیک به همراه واچر فاکتور بعد از دقایقی برای شما قابل پرینت گرفتن است.